Praktiske oplysninger

VELKOMMEN TIL


AABENRAA MARINEFORENING

Medlemsemblem

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.


Påklædning

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er

iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips.  Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazeremblem og slips.


Kontingentbetaling

Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsbladet.Det er derfor vigtigt at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.


Foreningsbladet

Som medlem vil du 6 gange om året modtage Marineforeningens blad Under Dannebrog.

Dette fremsendes gennem Avispostkontoret, og dette kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. 


Adresseændring

Skal straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der ligeledes indformerer Avispostkontoret. 


Kontaktadresse

Gå til menupunktet Bestyrelse (under Navne). Her finder du aktuelle navne og telefonnumre på

tillidsvalgte.


NEDENFOR FINDER DU MARINEFORENINGENS GENERELLE REGLER FOR MEDLEMMER.

Slopkisten  • Ordet "Slopkisten" stammer fra det engelske"Slop Chest", som var en kiste medbragt af hovmesteren, hvor besætningen kunne købe beklædning samt øvrige daglige fornødenheder.


  • Marineforeningens Slopkiste forhandler foreningens emblemer og tegn samt forskellige effekter med foreningens logo for synliggørelse af medlemskab, f. eks. slips, blazeremblemer, T- shirts, vindjakker  m. m.


  • Kun medlemmer af foreningen kan erhverve effekterne, der udelukkende forhandles gennem den lokale forening. Opslag med effekter, størrelse og priser forefindes i Marinestuen.


  • Salg sker ved henvendelse til formanden.