Tamburkorpset & tattoo

VELKOMMEN TIL


AABENRAA MARINEFORENING

SØVÆRNETS TAMBURKORPS OG TATTOO


Traditionen tro kom Søværnets Tamburkorps på besøg i Aabenraa Marineforening til årets ringridning og tattoo.