Om

VELKOMMEN TIL

 

AABENRAA MARINEFORENING

Om Aabenraa Marineforening

 

MARINEFORENINGENS FORMÅL ER:

 

At styrke nationens interesse over for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel , der er eller har været tjenestegørende i Søværnet.

 

Marineforeningen retter sig således mod hele "det maritime Danmark". Foreningen kan også optage mænd og kvinder, der - uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handelsflåden - nærer interesse for orlogs - eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

 

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

 

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vægt på at bevare "god orlogsskik" og at videreføre de gode maritime traditioner.

 

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af "Kong Christian", hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

 

Æresformand for foreningen er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Vidste du at:

 

 

VI HAVDE 70 ÅRS JUBILÆUM I 2013!

Aabenraa Marineforening blev stiftet den 26. marts 1943.

FORENINGEN HAR ET VOKSENDE MEDLEMSTAL

Foreningen startede med kun 15 medlemmer. I dag har vi 91 medlemmer.

VI ER EN AFDELING DREVET AF ILDSJÆLE

Marinestuen, som vi kender den i dag er et resultat af generøse sponsorater og medlemmernes gåpåmod og hårde arbejde.

ÆLDRE MEN UNGE AF SIND

Aldersgennemsnittet i Aabenraa Marineforening er i 2017 steget fra 66 til 68

år.

TILKNYTNING TIL SØVÆRNET

49 % af foreningen medlemmer har aftjent deres værnepligt ved Søværnet.

VI BLIVER DIGITALE

Antallet af Aabenraa Marineforenings medlemmer, der har oplyst deres mailadresse er i 2017 steget fra 64 til 75 procent.