Tamburkorpset & tattoo

VELKOMMEN TIL

 

AABENRAA MARINEFORENING

SØVÆRNETS TAMBURKORPS OG TATTOO

 

Traditionen tro kom Søværnets Tamburkorps på besøg i Aabenraa Marineforening til årets ringridning og tattoo.